فرم ارتباط با ما    اطلاعات تماس

    034-3432910176-8
    Info@Asiatextile.ir
    کرمان ، بلوار آیت اله رفسنجانی (کیلومتر 10 جاده کرمان - باغین)